Kronikker og medieoppslag

Her har jeg samlet en del korte tekster jeg har skrevet om ledelse og beslektede temaer. Det er stort sett aviskronikker, spaltebidrag eller inviterte kommentarer:

Om hvorfor ledelse ikke må overlates (bare) til ledere.

Luftslott og rottefangere.

Har du ikke tid til ledelse? Er det sant?

Er ledelse en truet kultur?

Selvinnsikt kan være nyttig.

Kjempeledelse!

Hva gjør du når sjefen lyver?

Tenkning er oppskrytt.

Det burde hete “turbokammer”, ikke “ekkokammer”.