Hva er ledelseUniverstitetsforlaget har en serie som heter “Hva er…”. Jeg fikk lage den versjonen som handler om ledelse. Dette er en kjapp innføring – Universitetsforlaget sier at pris og omfang skal være omtrent som et litt dyrt ukeblad. Du skal kunne ta med deg en sånn bok på en to timers tur på vei til et møte og ha litt mer peiling når du kommer fram. Her har jeg prøvd å ikke ha så mange meninger selv.

Dersom du er interessert, kan du få kjøpt boka her.