En kultur kalt ledelse
Denne boka ga jeg ut i 2018 etter å ha jobbet med lederutvikling i Kina i 12 år. Den handler om hvordan ledelse oppsto og blir fortsått rundt i verden. Den er ment å skulle være praktisk nyttig for alle som enten reiser på tvers av kulturer for å lede, eller som skal lede folk som har kommet fra andre kulturer.

Nå er det kanskje bare mot slutten av boka at den begynner å bli praktisk nyttig for alvor. De første kapitlene tar leseren først på en reise for å forklare hvordan vi laget oss et begrep for “ledelse”. På den måten gjorde vi autoritetsutøvelse til et spørsmål om kompetanse. Det har vært til stor nytte for samfunnet. Ledelse er som sagt for viktig til å overlates til ledere.

De neste kapitlene handler om en kultur kalt penger. Vi ønsker at ledelse skal skape resultater. Vi har likevel lett for å rote det til – vi tror mer på målinger enn på det som måles. På den måten har vi lett for å spise menyen i stedet for maten.

I denne delen prøver jeg å forklare hvordan mange ledelsesteorier kan forenkles som kompleksitetseori.

Dersom du er interessert, kan du få kjøpt boka her.

Den fikk hederlig anmeldelse i Tidsskrift for Norsk Psykologforening her, og

dessuten i bladet “Politilederen” her.